ऐक्यबद्धता

आफ्नो अनुपस्थितीमा पनि बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई सामूहिक निर्णयका रुपमा स्वीकार गरिनेछ । संस्थाको कुनै पनि काम समूहमा मिलेर गरिनेछ । निर्णय लिँदा सबैको विचार सुनिनेछ र निर्णयको साझा विन्दु अबलम्बन गरिनेछ । संस्थामा कुनै गुट उपगुटको संलग्नता र हस्तक्षेप स्वीकार गरिनेछैन ।