Home हाम्रो वारे मुल्य, मान्यता

मुल्य, मान्यता

व्यवसायिकता

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताका आधारमा संस्थालाई संचालन गर्नुका साथै संस्थाको सेवालाई मूल्यमा आधारित भई प्रवाह गरिनेछ ।...

गुणस्तरीय सेवा

सदस्यहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सदैव तत्पर रहिनेछ । समय सापेक्ष परिवर्तन हुनु पर्ने कुराहरुलाई...

सम्मानयुक्त संस्कृति

एक आपसमा सम्मानजनक व्यवहार गरिनेछ । पदिय मर्यादा ख्याल गरिनेछ । आफुले सम्मान पाउन अरुको पनि इज्जत...

ऐक्यबद्धता

आफ्नो अनुपस्थितीमा पनि बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई सामूहिक निर्णयका रुपमा स्वीकार गरिनेछ । संस्थाको कुनै पनि काम...

जिम्मेवारी र जवाफदेहीता

आफुले पाएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमा सहकारी ऐन नियम, संस्थागत नीति तथा साधारण सभा र संचालक समितिको निर्णय...

पारदर्शिता

संस्थाको वित्तिय तथा गैह््रवित्तिय कृयाकलापहरुको आर्थिक तथा प्रशासनिक लेखाजोखा स्पष्ट ढंगले राखिनेछ भने सदस्य वा सरोकारवालाहरुलाई कानुनी...

इमानदारीता

संस्थाको कुनै पनि कृयाकलापहरुको भनाइ र गराइमा एकरुपता कायम गरिनेछ । निर्णय लिँदा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा मोलाहिजा...