नियमित बचत

संस्थमा नियमित रुपमा जम्मा गर्ने र भविष्यको लागि जम्मा गरिने बचत नियमित बचत हो । यो बचतले जीवनको उत्तरार्धमा सदस्यको जीवनलाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ । साथै आफ्नो जीवनकालमा आर्जन गरेको नियमित बचतले आफ्नो शेष पछि आफ्नो हकवालाई पूंजी परिचालनको गर्न धितोको लागि समेत यस प्राकरको बचतले काम गर्ने गर्दछ । जसरी आफ्ना सन्तानलाई गरीखानको लागि जग्गा जमिन जोडिदिने चलन हाम्रो नेपाली समाजमा रहेको छ । त्यसै गरी नियमित बचत पनि पुस्ताहस्तान्तरण सम्मको प्रक्रियामा समेत पु¥याउन सकिने छ ।