सम्मानयुक्त संस्कृति

एक आपसमा सम्मानजनक व्यवहार गरिनेछ । पदिय मर्यादा ख्याल गरिनेछ । आफुले सम्मान पाउन अरुको पनि इज्जत गर्न जान्नु पर्दछ भन्ने कुरामा सदैव ख्याल गरिनेछ । प्रतिष्पर्धीहरुलाई समेत सम्मानयुक्त व्यवहार कायम गरिनेछ ।