जिम्मेवारी र जवाफदेहीता

आफुले पाएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमा सहकारी ऐन नियम, संस्थागत नीति तथा साधारण सभा र संचालक समितिको निर्णय अनुरुप पदीय मर्यादालाई ख्याल गरी सम्पादन गरिनेछ । आफुले जिम्मेवारी लिएको कामको आफैंले जवाफ दिने अवस्थाको सृजना गरिनेछ ।